ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆบางส่วน
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 32 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 24 °ซ.


แสดงล็อกอิน|เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุดทั้งหมด
หัวข้อประกาศ
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 5 มี.ค. 62 เวาลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 5 มี.ค. 62 เวาลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 4 มี.ค. 62 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 4 มี.ค. 62 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 4 มี.ค. 62 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 4 มี.ค. 62 เวาลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 3 มี.ค. 62 เวาลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 3 มี.ค. 62 เวาลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 3 มี.ค. 62 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 3 มี.ค. 62 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 2 มี.ค. 62 เวาลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 2 มี.ค. 62 เวาลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 2 มี.ค. 62 เวาลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 2 มี.ค. 62 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 1 มี.ค. 62 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 1 มี.ค. 62 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 1 มี.ค. 62 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 1 มี.ค. 62 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 28 ก.พ. 62 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 28 ก.พ. 62 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 28 ก.พ. 62 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 28 ก.พ. 62 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 27 ก.พ. 62 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 27 ก.พ. 62 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 27 ก.พ. 62 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 27 ก.พ. 62 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 26 ก.พ. 62 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 26 ก.พ. 62 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 26 ก.พ. 62 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 26 ก.พ. 62 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 25 ก.พ. 62 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 25 ก.พ. 62 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 25 ก.พ. 62 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 25 ก.พ. 62 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 24 ก.พ. 62 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 24 ก.พ. 62 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 24 ก.พ. 62 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 24 ก.พ. 62 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 23 ก.พ. 62 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 23 ก.พ. 62 เวลา 13.00 น.


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2019 callteresa.com All rights reserved.