ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 10 ของพื้นที่
ส่วนมากบริเวณอำเภอหาดใหญ่
คลองหอยโข่ง นาทวี และสะเดา
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 33 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 25 °ซ.


แสดงล็อกอิน|เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุดทั้งหมด
หัวข้อประกาศ
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 6 เม.ย. 62 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 5 เม.ย. 62 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 5 เม.ย. 62 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 5 เม.ย. 62 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 5 เม.ย. 62 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 4 เม.ย. 62 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 4 เม.ย. 62 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 4 เม.ย. 62 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 4 เม.ย. 62 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 3 เม.ย. 62 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 3 เม.ย. 62 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 3 เม.ย. 62 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 3 เม.ย. 62 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 2 เม.ย. 62 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 2 เม.ย. 62 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 2 เม.ย. 62 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 2 เม.ย. 62 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 1 เม.ย. 62 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 1 เม.ย. 62 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 1 เม.ย. 62 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 1 เม.ย. 62 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 31 มี.ค. 62 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 31 มี.ค. 62 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 31 มี.ค. 62 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 31 มี.ค. 62 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 30 มี.ค. 62 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 30 มี.ค. 62 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 30 มี.ค. 62 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 30 มี.ค. 62 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 29 มี.ค. 62 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 29 มี.ค. 62 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 29 มี.ค. 62 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 29 มี.ค. 62 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 28 มี.ค. 62 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 28 มี.ค. 62 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 28 มี.ค. 62 เวลา 07.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 28 มี.ค. 62 เวลา 01.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 27 มี.ค. 62 เวลา 19.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 27 มี.ค. 62 เวลา 13.00 น.
พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 27 มี.ค. 62 เวลา 07.00 น.


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2019 callteresa.com All rights reserved.