UTC :
จังหวัดสงขลา

Partly cloudy with
isolated thundershowers.
Southeasterly winds 10-30 km./hr.
Wave below 1 meter.

Maximum temperature 33 °C.
Minimum temperature 26 °C.


ล็อกอิน|เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุดและล็อกอิน|เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด
ศอ. ร่วมประชุมสัมมนา “การบริหารจัดการพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากในลุ่มแม่น้ำทะเลสาบสงขลาตอนล็อกอิน|เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด”

เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 นางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก มอบหมายให้ นางสาวชวนพิศ เงินฉลาด นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ ส่วนพยากรณ์อากาศ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในงานประชุมสัมมนา “การบริหารจัดการพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากในลุ่มแม่น้ำทะเลสาบสงขลาตอนล็อกอิน|เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด” ซึ่งจัดภายใต้โครงการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและการจัดการความรู้จากการวิจัยในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเชิงบูรณาการ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยมี ผศ.ดร.ไชยวัตน์ รงค์สยามานนท์ หัวหน้าโครงการพัฒนาระบบและกลไกฯ เป็นประธาน ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Post Date: : 31 มกราคม 2562

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2019 callteresa.com All rights reserved.