ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 10 ของพื้นที่
ส่วนมากบริเวณอำเภอหาดใหญ่
คลองหอยโข่ง นาทวี และสะเดา
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 33 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 25 °ซ.


จัดล็อกอิน|เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด จัดจ้าง ประกวดราคา
ประกาศผลผู้ชนะการจัดล็อกอิน|เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุดจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาส
Post Date: 5 เมษายน 2562
สรุปจัดล็อกอิน|เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุดจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562
Post Date: 5 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาล็อกอิน|เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุดรถยนต์ สอต.ประจวบคีรีขันธ์
Post Date: 8 ตุลาคม 2561
ประกาศล็อกอิน|เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุดพัสดุของทางราชการ สถานีอุตุนิยมวิทยานครศรีธรรมราช
Post Date: 1 ตุลาคม 2561
ประกาศล็อกอิน|เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุดทอดตลาดยานพาหนะรถยนต์ สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์)
Post Date: 25 กันยายน 2561
ประกาศยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือกเสนอราคาเช่าใช้ระบบสื่อสารGPRS
Post Date: 21 กันยายน 2561
ประกาศประกวดราคาล็อกอิน|เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กกทรอนิกส์ (e-bidding) สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์
Post Date: 19 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Post Date: 25 กันยายน 2561
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดล็อกอิน|เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุดจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ์ จัดล็อกอิน|เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
Post Date: 12 กันยายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดล็อกอิน|เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุดรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
Post Date: 12 กันยายน 2561


ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2019 callteresa.com All rights reserved.