ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนอง
ร้อยละ 10 ของพื้นที่
ส่วนมากบริเวณอำเภอหาดใหญ่
คลองหอยโข่ง นาทวี และสะเดา
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 33 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 25 °ซ.


รายงานผลการตรวจอากาศ วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 22.00 น.
สถานี/จังหวัด ทิศทาง/กำลังลม ท้องฟ้า/ลักษณะอากาศ อุณหภูมิ (°c) ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่ 07.00 น. ถึงปัจจุบัน
เพชรบุรี ลมตะวันตก / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน / 28.8 0.0
เกษตรหนองพลับ ลมตะวันตก / กำลังอ่อน เมฆมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 26.1 0.2
หัวหิน ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / 29.2 0.0
ประจวบคีรีขันธ์ ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / 27.5 0.0
ชุมพร ลมสงบ เมฆบางส่วน / มีฟ้าหลัวชื้น 28.5 0.0
เกษตรสวี ลมสงบ เมฆบางส่วน / มีฟ้าหลัวชื้น 27.4 0.0
สุราษฎร์ธานี ลมสงบ เมฆบางส่วน / มีฟ้าหลัวชื้น 27.5 0.0
เกาะสมุย ลมสงบ เมฆบางส่วน / 28.8 0.0
เกษตรกาญจนดิษฐ์ ลมสงบ เมฆบางส่วน / มีฟ้าหลัวชื้น 26.5 0.0
อุทกพระแสง ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / มีฟ้าหลัวชื้น 25.2 0.2
นครศรีธรรมราช ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง / 27.2 0.0
เกษตรนครศรีธรรมราช ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง / 27.4 0.0
อุทกฉวาง ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / 25.5 18.2
พัทลุง ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / 28.6 0.0
สงขลา ลมตะวันออก / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน / 29.4 0.0
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / 26.2 0.0
คอหงส์ ลมตะวันตกเฉียงใต้ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน / 28.3 0.0
สะเดา ลมสงบ เมฆบางส่วน / 27.8 0.0
ปัตตานี N/A เมฆบางส่วน / 27.5 0.0
นราธิวาส ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / 28.5 0.0
ยะลา ลมตะวันออก / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน / มีฟ้าหลัวชื้น 27.2 0.0
ระนอง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง / 28.1 0.0
ตะกั่วป่า ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / 27.0 0.8
ภูเก็ต ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง / 30.0 0.0
ท่าอากาศยานภูเก็ต ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / 28.2 0.0
ท่าอากาศยานกระบี่ ลมตะวันออก / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / 26.0 0.0
เกาะลันตา ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / 28.1 0.0
ตรัง ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / 29.1 0.0
สตูล ลมสงบ เมฆบางส่วน / 27.6 0.0
ล็อกอิน|เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุดอุณหภูมิสูงสุด/ต่ำสุด และปริมาณฝนของภาคใต้ วันที่ 5 เมษายน 2562
สถานี/จังหวัด อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ ปริมาณฝน 24 ชม.
07.00 น.เมื่อวานนี้ ถึง 07.00 น.วันนี้
เพชรบุรี 34.4 27.0 0.0
เกษตรหนองพลับ 36.0 23.2 0.0
หัวหิน 34.0 26.1 0.0
ประจวบคีรีขันธ์ 34.2 24.0 0.0
ชุมพร 33.9 23.7 0.0
เกษตรสวี 34.4 22.8 0.0
สุราษฎร์ธานี 36.6 23.8 0.0
เกาะสมุย 31.0 25.7 0.0
เกษตรกาญจนดิษฐ์ 36.5 22.8 0.0
อุทกพระแสง 35.6 23.2 0.0
นครศรีธรรมราช 34.0 23.8 0.0
เกษตรนครศรีธรรมราช 34.9 - 0.0
อุทกฉวาง 37.7 24.0 0.0
พัทลุง 33.4 24.3 0.0
สงขลา 32.7 25.4 0.0
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 35.0 22.3 0.0
คอหงส์ 35.2 24.2 0.0
สะเดา 35.5 22.7 0.0
ปัตตานี 36.2 23.3 0.0
นราธิวาส 33.5 - 0.0
ยะลา 35.7 22.5 0.0
ระนอง 35.3 24.4
ตะกั่วป่า 33.2 25.3 3.4
ภูเก็ต 36.2 27.6 0.0
ท่าอากาศยานภูเก็ต 35.5 24.3 3.4
ท่าอากาศยานกระบี่ 36.1 23.6 0.0
เกาะลันตา 33.2 24.6 2.8
ตรัง 35.3 23.8 0.0
สตูล 35.9 22.9 0.0

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2019 callteresa.com All rights reserved.