ไทย | Eng

UTC :
จังหวัดสงขลา

มีเมฆบางส่วน
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

คาดว่าอุณหภูมิสูงสุด 32 °ซ.
คาดว่าอุณหภูมิต่ำสุด 24 °ซ.


รายงานผลการตรวจอากาศ วันที่ 4 มีนาคม 2562 เวลา 22.00 น.
สถานี/จังหวัด ทิศทาง/กำลังลม ท้องฟ้า/ลักษณะอากาศ อุณหภูมิ (°c) ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่ 07.00 น. ถึงปัจจุบัน
เพชรบุรี ลมตะวันออกเฉียงใต้ / กำลังปานกลาง เมฆบางส่วน / 28.8 0.0
เกษตรหนองพลับ ลมสงบ เมฆบางส่วน / มีฟ้าหลัวชื้น 27.0 0.0
หัวหิน ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง / 28.0 0.0
ประจวบคีรีขันธ์ ลมตะวันตก / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน / 28.5 0.0
ชุมพร ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง / มีฟ้าหลัวชื้น 26.5 0.0
เกษตรสวี ลมสงบ เมฆบางส่วน / มีฟ้าหลัวชื้น 26.2 0.0
สุราษฎร์ธานี ลมตะวันตกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน / มีฟ้าหลัวชื้น 26.2 0.0
เกาะสมุย ลมสงบ เมฆบางส่วน / 25.6 0.0
เกษตรกาญจนดิษฐ์ ลมสงบ เมฆบางส่วน / มีฟ้าหลัวชื้น 26.2 0.0
อุทกพระแสง ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง / 26.5 0.0
นครศรีธรรมราช ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง / มีฟ้าหลัวชื้น 25.5 0.0
เกษตรนครศรีธรรมราช ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง / 25.0 0.0
อุทกฉวาง ลมสงบ เมฆบางส่วน / มีฟ้าหลัวชื้น 26.3 0.0
พัทลุง ลมตะวันตก / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง / มีฟ้าหลัวชื้น 24.4 0.0
สงขลา ลมตะวันตก / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง / 26.2 0.0
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ลมตะวันตกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆเป็นส่วนมาก / 24.6 0.0
คอหงส์ ลมสงบ เมฆบางส่วน / 25.3 0.0
สะเดา ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / 24.2 0.0
ปัตตานี N/A ท้องฟ้าโปร่ง / 24.8 0.0
นราธิวาส ลมสงบ เมฆบางส่วน / 24.5 0.0
ยะลา ลมเหนือ / กำลังอ่อน ท้องฟ้าโปร่ง / มีฟ้าหลัวชื้น 23.2 0.0
ระนอง ลมตะวันออกเฉียงเหนือ / กำลังอ่อน เมฆบางส่วน / 26.4
ตะกั่วป่า ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / 27.0 0.0
ภูเก็ต ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง / 29.5 0.0
ท่าอากาศยานภูเก็ต ลมสงบ เมฆเป็นส่วนมาก / 29.6 0.0
ท่าอากาศยานกระบี่ ลมสงบ เมฆบางส่วน / 27.5 0.0
เกาะลันตา N/A N/A - 0.0
ตรัง ลมสงบ ท้องฟ้าโปร่ง / 26.8 0.0
สตูล ลมสงบ เมฆบางส่วน / 26.0 0.0
ล็อกอิน|เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุดอุณหภูมิสูงสุด/ต่ำสุด และปริมาณฝนของภาคใต้ วันที่ 4 มีนาคม 2562
สถานี/จังหวัด อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้ อุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ ปริมาณฝน 24 ชม.
07.00 น.เมื่อวานนี้ ถึง 07.00 น.วันนี้
เพชรบุรี 33.9 27.1 0.0
เกษตรหนองพลับ 36.4 22.7 0.0
หัวหิน 33.6 25.4 0.0
ประจวบคีรีขันธ์ 33.7 24.5 0.0
ชุมพร 32.5 24.5 0.0
เกษตรสวี 33.8 22.0 0.0
สุราษฎร์ธานี 34.8 22.5 0.0
เกาะสมุย 29.5 27.5 0.0
เกษตรกาญจนดิษฐ์ 34.2 21.2 0.0
อุทกพระแสง 37.0 22.2 0.0
นครศรีธรรมราช 32.5 22.0 0.0
เกษตรนครศรีธรรมราช 32.8 - 0.0
อุทกฉวาง 36.0 22.8 0.0
พัทลุง 32.4 23.2 0.0
สงขลา 31.8 23.6 0.0
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 34.0 20.2 0.0
คอหงส์ 32.8 21.9 0.0
สะเดา 35.1 19.6 0.0
ปัตตานี 34.2 20.8 0.0
นราธิวาส 30.8 - 0.0
ยะลา 35.0 19.5 0.0
ระนอง 34.5 24.4 0.2
ตะกั่วป่า 33.6 24.8 0.0
ภูเก็ต 35.3 26.5 0.0
ท่าอากาศยานภูเก็ต 34.0 23.1 0.0
ท่าอากาศยานกระบี่ 35.0 23.5 0.0
เกาะลันตา 34.2 25.2 0.0
ตรัง 36.6 23.0 0.0
สตูล 34.0 21.0 0.0

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา

Copyright © 2013-2019 callteresa.com All rights reserved.